31.5K

会计学院会计专业陈楚宁同学就业协议书(1171055401605)遗失公告

2018年9月11日   点击人次:1391

        我校会计学院会计专业陈楚宁同学就业协议书编号为:1171055401605,不慎遗失,已于2018年7月23日当代商报第11版刊登遗失声明,现予以公示,如有单位与个人有异议,请电话联系0731-88686649。特此公告。                                                                                                                                     湖南商学院就业指导中心

                                                                                                                                      2018年9月11日