31.5K

计算机与信息工程学院信息管理专业陈家康同学就业协议书(1191055402422)遗失公告

2019年3月1日   点击人次:135

     我校计算机与信息工程学院信息管理专业陈家康同学就业协议书编号为:1191055402422,不慎遗失,已于2019年2月28日法制周报第06版刊登遗失声明,现予以公示,如有单位与个人有异议,请电话联系0731-88686649。特此公告。


                                                                                                     湖南商学院就业指导中心

                                                                                                     2019年3月1日