31.5K

会计学院会计专业颜亚婷同学就业协议书(1191055401382)遗失公告

2019年3月6日   点击人次:138

我校会计学院会计专业颜亚婷同学就业协议书编号为:1191055401382,不慎遗失,已于2019年3月5日在当代商报第06版刊登遗失声明,现予以公示,如有单位与个人有异议,请电话联系0731-88686649。特此公告。


                                                                                                                        湖南商学院就业指导中心

                                                                                                                        2019年3月6日