31.5K

工商管理学院管理专业周思佳同学就业协议书(1191055400747)遗失公告

2019年3月11日   点击人次:192

       我校工商管理学院管理专业周思佳同学就业协议书编号为:1191055400747,不慎遗失,已于2019年3月8日在当代商报第07版刊登遗失声明,现予以公示,如有单位与个人有异议,请电话联系0731-88686649。特此公告。


                                                                                                      湖南商学院就业指导中心

                                                                                                      2019年3月11日