31.5K

会计学院会计专业廖芷微同学就业协议书(1191055401370)遗失公告

2019年3月14日   点击人次:195

        我校会计学院会计专业廖芷微同学就业协议书编号为:1191055401370 ,不慎遗失,已于2019年3月12日当代商报第07版刊登遗失声明,现予以公示,如有单位与个人有异议,请电话联系0731-88686649。特此公告。


                                                                                                                             湖南商学院就业指导中心

                                                                                                                             2019年3月14日