31.5K

文学与新闻传播学院中文专业戴蝶衣同学就业协议书(1191055403678)遗失公告

2019年3月21日   点击人次:337

       我校文学与新闻传播学院中文专业戴蝶衣同学就业协议书编号为:1191055403678 ,不慎遗失,已于2019年3月5日当代商报第06版刊登遗失声明,现予以公示,如有单位与个人有异议,请电话联系0731-88686649。特此公告。


                                                                                                                               湖南商学院就业指导中心
                                                                                                                               2019年3月21日