31.5K

法学与公共管理学院社会工作专业邱林同学就业协议书(1191055403361)遗失公告

2019年4月3日   点击人次:461

        我校法学与公共管理学院社会工作专业邱林同学就业协议书编号为:1191055403361 ,不慎遗失,已于2019年4月2日当代商报第06版刊登遗失声明,现予以公示,如有单位与个人有异议,请电话联系0731-88686649。特此公告。


                                                                                                                湖南商学院就业指导中心

                                                                                                                 2019年4月3日